Bezpečnost aplikace MCUXpresso Web

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá testovaním bezpečnosti aplikácie MCUXpresso Web SDK Builder pomocou techník a nástrojov etického hackovania. Na začiatku práce je stručne spomenutá história etického hackovania a štruktúra webových aplikácií. Ďalej sa v práci rozoberá samotná aplikácia z pohľadu užívateľa, jej časti pred prihlásením a po prihlásení do aplikácie a fungovanie tejto aplikácie. Následne je popísaný zoznam najčastejších zraniteľností a slabín webových aplikácií pre pochopenie prípadných nájdených zraniteľností. Práca sa ďalej zaoberá technikami a nástrojmi bezpečnosti webových aplikácii a ich porovnaniu. Predposledná kapitola sa venuje použitiu techniky Analýza a hľadanie zraniteľností na aplikáciu MCUXpresso Web SDK Builder. Na záver je navrhnutý testovací plán bezpečnosti aplikácie, pričom časť tohto plánu je automatizovaná.
This thesis deals with testing of the security of web application MCUXpresso Web SDK Builder using ethical hacking techniques and tools. At the beginning, the history of ethical hacking and structure of web applications are briefly mentioned. The thesis then analyses the application itself from the user’s point of view, its parts before logging in and after logging in and the operation of this application. The following is a list of the most common vulnerabilities and weaknesses found in web applications to understand any vulnerabilities found. Furthemore, the thesis deals with the techniques and tools of web application security and compares them. The penultimate chapter deals with the use of Analysis and vulnerability scanning technique on the application MCUXpresso Web SDK Builder. Finally, an application security test plan is designed, while part of this plan is automated.
Description
Citation
MITTAŠ, T. Bezpečnost aplikace MCUXpresso Web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl následující dotazy komise: Jak se k tomu postavil zadavatel? Jaké komplikace při vypracování nastaly?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO