Bezpečnost aplikace MCUXpresso Web

but.committeeprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl následující dotazy komise: Jak se k tomu postavil zadavatel? Jaké komplikace při vypracování nastaly?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikovaná informatika a řízenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRoupec, Jancs
dc.contributor.authorMittaš, Tomášcs
dc.contributor.refereeHeriban, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:56:41Z
dc.date.available2022-06-15T07:56:41Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá testovaním bezpečnosti aplikácie MCUXpresso Web SDK Builder pomocou techník a nástrojov etického hackovania. Na začiatku práce je stručne spomenutá história etického hackovania a štruktúra webových aplikácií. Ďalej sa v práci rozoberá samotná aplikácia z pohľadu užívateľa, jej časti pred prihlásením a po prihlásení do aplikácie a fungovanie tejto aplikácie. Následne je popísaný zoznam najčastejších zraniteľností a slabín webových aplikácií pre pochopenie prípadných nájdených zraniteľností. Práca sa ďalej zaoberá technikami a nástrojmi bezpečnosti webových aplikácii a ich porovnaniu. Predposledná kapitola sa venuje použitiu techniky Analýza a hľadanie zraniteľností na aplikáciu MCUXpresso Web SDK Builder. Na záver je navrhnutý testovací plán bezpečnosti aplikácie, pričom časť tohto plánu je automatizovaná.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with testing of the security of web application MCUXpresso Web SDK Builder using ethical hacking techniques and tools. At the beginning, the history of ethical hacking and structure of web applications are briefly mentioned. The thesis then analyses the application itself from the user’s point of view, its parts before logging in and after logging in and the operation of this application. The following is a list of the most common vulnerabilities and weaknesses found in web applications to understand any vulnerabilities found. Furthemore, the thesis deals with the techniques and tools of web application security and compares them. The penultimate chapter deals with the use of Analysis and vulnerability scanning technique on the application MCUXpresso Web SDK Builder. Finally, an application security test plan is designed, while part of this plan is automated.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMITTAŠ, T. Bezpečnost aplikace MCUXpresso Web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205700
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZraniteľnosťcs
dc.subjectslabinacs
dc.subjectOWASPcs
dc.subjecthackovaniecs
dc.subjectskencs
dc.subjecttestovaniecs
dc.subjectCWEcs
dc.subjectMCUXpresso Web SDK Buildercs
dc.subjectNXPcs
dc.subjectwebová aplikáciacs
dc.subjectútokcs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjecttechnika.cs
dc.subjectVulnerabilityen
dc.subjectweaknessen
dc.subjectOWASPen
dc.subjecthackingen
dc.subjectscanen
dc.subjecttestingen
dc.subjectCWEen
dc.subjectMCUXpresso Web SDK Builderen
dc.subjectNXPen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectattacken
dc.subjectsafetyen
dc.subjecttoolen
dc.subjecttechnique.en
dc.titleBezpečnost aplikace MCUXpresso Webcs
dc.title.alternativeMCUXpresso Web application securityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-14-13:47:59cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:56:41en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:51en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
476.29 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140281.html
Size:
9.54 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140281.html
Collections