Přídavné zařízení pro vytlačování přířezů z induktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o různých typech přídavných zařízení pro vytlačování přířezů z induktoru. Zabýval jsem se jednotlivými stroji od různých výrobců indukčního ohřevu a jejich srovnáním. Navrhl jsem vlastní konstrukční řešení a vytvořil 3D model, podle něhož bylo vyrobeno plně funkční zařízení. Ověřením funkčnosti byla vytvořena numerická simulace dynamického procesu vytlačování. Součástí práce je výkresová dokumentace.
The master thesis deals different types of additional device for the pushing out billets from inductor. It includes individual machines from different manufacturers induction heating and their comparison. I designed my own solution and created a 3D model according to which a fully functional device was made. By verifying the functionality, a numerical simulation of the dynamic extrusion process was created. Part of the work is drawing documentation.
Description
Citation
PEŠEK, J. Přídavné zařízení pro vytlačování přířezů z induktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Diplomant odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1.V práci je uvedeno, že vytlačovací tyče jsou zhotoveny z nemagnetické nerezové oceli. Definujte přesněji materiál a zdůvodněte jeho volbu. "Odpovězeno" 2. Čas zajíždění týčí x teplota (použitý materiál tyčí) "Odpovězeno" 3. Interpretace grafů simulace vytlačování "Odpovězeno"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO