Plánování výroby pomocí pokročilých algoritmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Plánování výroby je nedílnou součástí všech továrních podniků. Dosažení efektivního plánování ve firmách zabývajících se kusovou produkcí je velmi komplikované. K řešení složitých problémů souvisejících s plánováním je využíváno optimalizačních algoritmů, které problémy dokáží účinně vyřešit v reálném čase, a tak dosáhnout požadovaných výsledků. Vytvoření a implementace kapacitního plánování s účelem minimalizování výrobních časů v podniku je tématem diplomové práce. K tvorbě nástroje pro optimální plánování výroby je využit programovací jazyk Python
Production planning is an integral part of all factory companies. Achieving effective planning in piece production companies is very complicated. Optimization algorithms are used to solve complex planning-related problems, which can effectively solve problems in real time and thus achieve the desired results. The creation and implementation of capacity planning in order to minimize production times in the company is the topic of the thesis. The Python programming language is used to create a tool for optimal production planning.
Description
Citation
VOŇKA, R. Plánování výroby pomocí pokročilých algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Radim Puchýř, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Byly zodpovězeny dotazy oponenta závěrečné práce. Specifikace výsledků práce - časové a finanční úspory, zodpovězeno. Dotazy na matematickou klasifikaci problému, specifikaci pracovního programovacího prostředí a potenciální výpočetní náročnost pro náročnější aplikace, postupně rozsáhle zodpovězeno. Dotaz na zajištění zdrojů energie a hlavní spotřebiče energie v předmětném podniku, dotaz na potenciální využití tepelného čerpadla, zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO