Kazuistika závažných havárií v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu závažných průmyslových havárií v České republice. Hlavním cílem, proč jsou havárie ohlašovány a vyšetřovány je poskytnutí informací dalším podnikům s cílem poučení se ze vzniku těchto závažných událostí a snížení rizika výskytu takovýchto událostí v budoucnosti a snaha předejít újmám na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku.
This Master’s thesis deals with the topic of major industrial accidentsin the Czech republic. The main objective of why accidents are reported and investigated is to provide information to other companies to learn from these significant events, reduce the risk of such events in the future and prevent damage to human and animal life and health, the enviroment and property.
Description
Citation
ROZLÍLKOVÁ, L. Kazuistika závažných havárií v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Karla Maradová (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Kazuistika závažných havárií v ČR". Je "kazuistika" technickým pojmem? (zodpovězeno) Jak je definovaná závažná havárie podle zákona o prevenci závažných havárií? (částečně zodpovězeno) Opravdu na ministerstvu životního prostředí nemají databázi pro závažné havárie? (částečně zodpovězeno) Mají nějakou povinnost podniky hlásit "skoronehody"? (částečně zodpovězeno) Z čeho vychází zákon o prevenci závažných havárií? (částečně zodpovězeno) Co je to s pojmem RBI? (částečně zodpovězeno) Můžete se vyjádřit k připomínkám k oponentskému posudku? (částečně zodpovězeno) Znáte význam pojmu výbušnina? (nezodpovězeno) Proč si myslíte, že je problematika prevence havárií tolik důležitá? (částečně zodpovězeno) Kdo zveřejňuje bezpečnostní zprávy a k čemu to vede? (částečně zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO