Podnikatelský plán zabývající se chovem nosnic a prodejem vajec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření celostního a realistického podnikatelského plánu společnosti, která se bude zabývat chovem nosnic ve volném výběhu a prodejem vajec přes e-shop. Nejprve je vymezen problém a cíle práce spolu s metodami a postupem řešení. Následuje provedení analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti a jejich výsledky jsou shrnuty do SWOT matice. V závěrečné části je vyhotoven samotný podnikatelský plán spolu se zhodnocením, zda je realizace tohoto plánu vhodná či nikoliv.
The diploma thesis is focused on the creation of a holistic and realistic business plan of the company, which will deal with the breeding hens in the free range and the sale of eggs through the e-shop. First, the problem and goals of the work are defined together with the methods and solution process. The next part is an analysis of the external and internal environment of the company and their results are summed up in a SWOT matrix. In the last part, the business plan itself is prepared together with an evaluation of whether the implementation of this plan is appropriate or not.
Description
Citation
TĚŠÍKOVÁ, R. Podnikatelský plán zabývající se chovem nosnic a prodejem vajec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucí práce – odpovězeno Otázky oponentky práce – odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Proč nemáte zakládací výdaje v plánované kalkulaci prvního roku? - odpovězeno Ing. Martin Mahel. Ph.D. – Proč v práci nekalkulujete s úmorem ale jen s hrazením úroků z úvěru? Kde máte v práci výpočet odpisů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO