Technologické rodinné podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá technologickým rodinným podnikáním a strategiemi jejího rozvoje. Teoretická část představuje základní poznatky a zdroje, na jejichž základě byla sestavena část analytická. Následná část je tvořena strategickými návrhy pro rozvoj rodinného podniku.
The diploma thesis deals with the technological family business and its developement strategies. The theoretical part presents the basic knowledge and the resources on the basis of whitch the analytical part was compiled. The subsequent part consists of strategic proposals for the development of the family business.
Description
Citation
TANČEV, M. Technologické rodinné podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Vedoucí práce - odpovězeno Oponent práce - odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Je práce vázaná na specifický produkt nebo podnik jako celek? Kde je konkurence pro odvětví vodárenských společností? Jak na váš podnik působí systém HACP
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO