Marketingové strategie pro začínající Start-up projekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout marketingové strategie pro novou začínající Start-up službu s názvem SportNaDosah. Cílem bude zjistit dle preferencí uživatelů a zákazníků typy strategie, na které se zaměříme v počátku fungování projektu. Vhodně zvolené strategie pomohou ke zvýšení povědomí a také jakým směrem a jakou cestou budeme postupovat a rozvíjet své podnikatelské cíle dále. Správná volba má tudíž pomoct k očekávanému růstu a prosazení se na specifickém trhu.
The aim of the Diploma Thesis is to choose marketing strategies for the new Start-up service SportNaDosah. The goal will be to find out users and customers preferences which help to design strategy that we will focus on at that the beginning of the project. Appropriately chosen strategies will help to raise awareness and also in which direction and in what way I will proceed and develop my business goals further. The right choice should help the expected growth and penetration on the specific market.
Description
Citation
CHMELAŘ, R. Marketingové strategie pro začínající Start-up projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Jalůvka (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího - částečně odpovězeno Otázky oponenta - částečně odpovězeno doc. Doskočil: Vysvětlete vztah cílů práce v zadání diplomové práce s uvedenými cíli na s. 14. - odpovězeno s výhradami Ing. Kruntorádová: Jaký je rozdíl u pojmů marketingová strategie a marketingové nástroje? Jaká je marketingová strategie při navrhovaném vstupu na trh? - odpovězno s výhradami Ing. Jalůvka: Je tento projekt v praxi realizovatelný? Jsou v návrhu uvedeny náklady na práci Vaší osoby? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO