Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku s využitím konceptu Balanced Scorecard a jeho implementaci do podnikové struktury. Teoretická část popisuje využité metody hodnocení výkonnosti podniku včetně teoretických východisek konceptu Balanced Scorecard. V další části jsou tyto metody využity a aplikovány tak, aby zhodnotily výkonnost vybrané společnosti. V poslední části práce je vypracován návrh pro implementaci metody Balanced Scorecard do struktury této společnosti. Součástí této kapitoly jsou sestavené strategické cíle jednotlivých perspektiv, provázanost cílů pomocí strategické mapy, časový harmonogram implementace a jsou zde uvedena a vyhodnocena rizika, která by v průběhu implementace mohla nastat.
The master's thesis is focused on the evaluation of the company's performance using the Balanced Scorecard concept and its implementation into the corporate structure. The theoretical part describes the methods used to evaluate the performance of the company, including the theoretical basis of the Balanced Scorecard concept. In the next section, these methods are used and applied to evaluate the performance of the selected company. In the last part of the thesis, a proposal for the implementation of the Balanced Scorecard method into the structure of this company is developed. Part of this chapter are compiled strategic goals of individual perspectives, interconnection of goals using a strategic map, time schedule of implementation and the risks that might arise during implementation are listed and evaluated.
Description
Citation
SADÍLEK, J. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky oponenta práce – odpovězeno Ing. Martin Mahel. Ph.D. – Vysvětlete hodnoty zvyšování produktivity práce. Proč nemáte ve SWOT analýze stanovené strategie? RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Jakých hodnot může pravděpodobnost nabývat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO