Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard

but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce – odpovězeno Ing. Martin Mahel. Ph.D. – Vysvětlete hodnoty zvyšování produktivity práce. Proč nemáte ve SWOT analýze stanovené strategie? RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Jakých hodnot může pravděpodobnost nabývat?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorSadílek, Jakubcs
dc.contributor.refereeBartoš, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:27Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:27Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku s využitím konceptu Balanced Scorecard a jeho implementaci do podnikové struktury. Teoretická část popisuje využité metody hodnocení výkonnosti podniku včetně teoretických východisek konceptu Balanced Scorecard. V další části jsou tyto metody využity a aplikovány tak, aby zhodnotily výkonnost vybrané společnosti. V poslední části práce je vypracován návrh pro implementaci metody Balanced Scorecard do struktury této společnosti. Součástí této kapitoly jsou sestavené strategické cíle jednotlivých perspektiv, provázanost cílů pomocí strategické mapy, časový harmonogram implementace a jsou zde uvedena a vyhodnocena rizika, která by v průběhu implementace mohla nastat.cs
dc.description.abstractThe master's thesis is focused on the evaluation of the company's performance using the Balanced Scorecard concept and its implementation into the corporate structure. The theoretical part describes the methods used to evaluate the performance of the company, including the theoretical basis of the Balanced Scorecard concept. In the next section, these methods are used and applied to evaluate the performance of the selected company. In the last part of the thesis, a proposal for the implementation of the Balanced Scorecard method into the structure of this company is developed. Part of this chapter are compiled strategic goals of individual perspectives, interconnection of goals using a strategic map, time schedule of implementation and the risks that might arise during implementation are listed and evaluated.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSADÍLEK, J. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other139525cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205043
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýkonnost podnikucs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectBalanced Scorecardcs
dc.subjectstrategická mapacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectfinanční perspektivacs
dc.subjectzákaznická perspektivacs
dc.subjectperspektiva interních procesůcs
dc.subjectperspektiva učení se a růstucs
dc.subjectBusiness performanceen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectBalanced Scorecarden
dc.subjectstrategic mapen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectfinancial perspectiveen
dc.subjectcustomer perspectiveen
dc.subjectperspective of internal processesen
dc.subjectperspective of learning and growthen
dc.titleEkonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecardcs
dc.title.alternativeEconomic and Financial Evaluation of the Company and Proposal for Implementation of Balanced Scorecarden
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-09cs
dcterms.modified2022-06-15-13:12:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid139525en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:37:58en
sync.item.modts2022.09.26 11:00:59en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139525.html
Size:
6.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139525.html
Collections