Sběr dat s pomocí Bosch XDK a jejich bezdrátový přenos do LabVIEW.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se převážně zabývá návrhem a implementací firmwaru pro zařízení Bosch XDK 110 a stejně tak LabVIEW aplikace, které byly následně otestovány a také byly prověřeny některé vlastnosti. V zařízení jsou vyčítána data ze snímačů, která jsou následně odesílána bezdrátově do LabVIEW aplikace, kde jsou zobrazována, ukládána či dále jinak zpracovávána. Pro bezdrátovou komunikaci je používána WLAN s protokolem MQTT. V práci je prověřena výdrž zařízení při různých teplotách okolí, a při různých frekvencích vyčítání a odesílání dat. Výsledná implementace byla testována při měření enviromentálních dat v lednici, měření zrychlení po připevnění zařízení k autu nebo měření magnetické indukce a hluku elektromotoru.
This thesis is mostly concerned with designing and implementation of firmware for Bosch XDK 110 device and a LabVIEW application, which were both tested and also some of the features were explored as well. Data from the sensors in device are aquired and then wirelessly send into LabVIEW app, where that data are displayed, stored or processed in different way. WLAN is used for wireless communication with MQTT protocol. In thesis battery life was tested in different ambient temperatures and different frequencies of data sending and data acqusition. Final implementation was tested when measuring enviromental data in fridge, measuring acceleration when device was attached to a car or measuring magnetic induction and noise of electric motor.
Description
Citation
VÍTEK, F. Sběr dat s pomocí Bosch XDK a jejich bezdrátový přenos do LabVIEW. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO