Mobilní robot s teleprezenčním ovládáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a realizací robotické platformy pro účely vizuální teleprezence. Cílem práce je vytvořit robotickou platformu vzdáleně ovládanou headsetem virtuální reality, která je schopna pohybu po rovném povrchu a nezávislého otáčení kamerovou platformou ve dvou stupních volnosti. Tato práce poskytuje kompletní řešení - jak po stránce softwaru, tak hardwaru.
This thesis deals with the proposal and implementation of a robotic platform for the purpose of visual telepresence. The aim of the work is to create a robotic platform remotely controlled by a virtual reality headset, being capable of moving on a flat surface and rotating the camera plaform in two degrees of freedom independently. This work provides a complete solution - both in terms of software and hardware.
Description
Citation
SVĚDIROH, S. Mobilní robot s teleprezenčním ovládáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy komise: Je možná stabilizace snímačů? Jaká je výdrž baterie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO