Využití fuzzy logiky při modelování a hodnocení chování řidiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce obsahuje zpracovanou rešerši matematického modelování se zaměřením na chování řidiče při řízení vozidla. V dalším textu je obsaženo základní statistické zpracování dat získaných ze simulátoru řízení vozidla pro celkem 38 řidičů. Následně jsou navrhnuty možné přístupy k využití fuzzy systémů pro modelování chování řidiče. Hlavní část práce je zaměřena na ověření tří hypotéz souvisejících s použitím fuzzy inferenčních systémů k modelování chování řidiče.
The work contains a research of mathematical modeling with a focus on the driver's behavior while driving. The following text contains the basic statistical processing of data obtained from the driving simulator for a total of 38 drivers. Subsequently, possible approaches to the use of fuzzy systems for modeling driver behavior are proposed. The main part of the work is focused on the verification of three hypotheses related to the use of fuzzy inference systems to model driver behavior.
Description
Citation
RADVANSKÝ, M. Využití fuzzy logiky při modelování a hodnocení chování řidiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil komisi s cíly závěrečné práce. Představil základy fuzzy logiky a prezentoval výchozí data získaná pro sestavení modelu. Student prezentoval vytvořené modely za pomocí fuzzy systému typu Mamdani a Sugeno. Za využití dat komentoval hypotézy, které student předložil. Během odborné rozpravy byl student tázán na téma optimality regulátorů. Další dotazy byly mířeny na výsledky provedené shlukové analýzy a experimenty, při nichž byla získána data. Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO