Harmonizovaná FMEA analýza

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce na téma “Harmonizovaná FMEA analýza“ je seznámit se s principy plánování kvality a nastudovat teorii o existujících nástrojích APQP, nastudovat novou příručkou harmonizované FMEA analýzy a dostupnými SW nástroji pro podporu projektu. Daná práce se zaměří hlavně na DFMEA analýzu trakční sestavy, bude popsán koncept přechodu na novou harmonizovanou verzi VDA/AIAG, která splňuje požadavky na jasný a srozumitelný výstup, požadovaný výrobcem, dodavatelem i zákazníkem. Diplomová práce je zpracována jako podrobný srozumitelný návod pro snadnější zpracování FMEA analýzy podle nové příručky.
The target of the diploma thesis on „Harmonized FMEA analysis“ is to familiarize with principles of quality planning and studying the theory of existing APQP tools. Another goal is to learn the basics of the new manual of harmonized FMEA analysis and discover some available SW tools for project support. This diploma thesis will be focused mainly on DFMEA analysis of traction assembly and the concept of changing to new harmonized version from VDA/AIAG will be explained. This concept meets the requirements for clear and comprehensible output required by the manufacturer, supplier, and customer. The diploma thesis is elaborated as a detailed clear guide for easier processing of FMEA according to the new manual.
Description
Citation
RIABOV, M. Harmonizovaná FMEA analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále zodpověděl otázky členů komise: Student objasnil výhodu harmonizované FMEA analýzy oproti klasické FMEA analýze. Jaké jsou nejčastější poruchy u tramvají?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO