Unifikované verifikační prostředí digitální části integrovaných obvodů se smíšenými signály pro automobilový průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou unifikovaného verifikačného prostredia pre verifikáciu malých návrhov digitálnej časti integrovaných obvodov so zmiešanými signálmi. Pod pojmom unifikované verifikačné prostredie sa myslí prostredie vhodné pre simuláciu a emuláciu zároveň. V prvej kapitole sú popísané súčasné metódy verifikácie takýchto návrhov. Druhá kapitola sa venuje požiadavkám, ktoré na verifikačné prostredie implementované podľa metodológie Universal Verification Methodology (UVM) kladie emulácia a priloženej implementácii takéhoto prostredia. Tretia kapitola obsahuje praktické poznatky nadobudnuté pri implementácii unifikovaného verifikačného prostredia, problémy a ich riešenia a taktiež niekoľko porovnaní medzi simuláciou a emuláciou.
This thesis is concerned with unified verification environment for the verification of small designs of the digital part of integrated circuits with mixed signals. By unified verification environment is meant an environment suitable for both simulation and emulation. The first chapter describes the current verification methods of such designs. The second chapter presents the requirements that emulation places on the verification environment implemented according to the Universal Verification Methodology (UVM) and the attached implementation of proposed environment. The third chapter contains practical knowledge gained during the implementation of the unified verification environment, problems and their solutions, as well as several comparisons between simulation and emulation.
Description
Citation
PETRÁŠ, S. Unifikované verifikační prostředí digitální části integrovaných obvodů se smíšenými signály pro automobilový průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil zkušební komisi s cíli a řešením své záverečné práce. Jsou zde popsané současné řešení a další část práce je věnovaná emulaci. Průbeh obhajoby byl plynulý, problematika byla odprezentována jasně. Na konci prezentaci byli zodpovezeny dotazi předložené oponentem. Byla uvedena pouze přípomínka ke zvýšní grafického obsahu v prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO