Signálový budič komunikačního protokolu SENT dle SAE J2716

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem výstupního budiče komunikačního protokolu SENT pro automobilové aplikace. Budič je navržen s ohledem na velkou variabilitu výstupní kapacity, která se pohybuje v rozmezí od 0 do 10 nF. Důležitou vlastností budiče je schopnost tvarovat výstupní signál, aby bylo zamezeno vzniku velkého elektromagnetického rušení. V první kapitole je proveden teoretický rozbor problematiky včetně rozboru současného řešení. Druhá kapitola je zaměřena na návrh konceptu. Třetí kapitola diskutuje samotný návrh výstupního budiče a v poslední kapitole jsou prezentovány výsledky simulací provedeného návrhu.
This diploma thesis deals with design of SENT protocol output driver for automotive applications. Output driver is designed with respect to variability of output capacitance (in rage from 0 to 10 nF). Important feature of output driver is output signal shaping to limit electromagnetic interference. First chapter deals with theoretical analysis, current solution is discussed too. Second chapter of this thesis is focused on design of concept. In third chapter design of output driver is discussed, in last chapter simulation results of the design are presented.
Description
Citation
MUTINA, P. Signálový budič komunikačního protokolu SENT dle SAE J2716 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student vrámci obhajoby odprezentoval cíle a řešní své diplomové práce. Představil co je to SENT (stávající a nové řešení), své dosažené výsledky a zhrnutí. Během obhajoby byli zodpovězeny dotazy oponenta. V rámci hodnocení byli komentovány nedostatky formální stránky práce. V návaznosti na to i dotazy komise: "V čem je řešení lepší vůči stávajícímu?", "Je vaše zařízení funkční i přes to že výsledky nejsou v souladu s normou?", "Čím je způsobený peak v grafu stávajícího obvodu?", "Jaký je bitrate na sběrnici SENT?".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO