Virtuální osciloskop

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací virtuálního osciloskopu sloužícího především ke studijním účelům. Virtuální osciloskop je vytvořen v prostředí LabVIEW. Součástí aplikace je i funkční generátor s dvěma výstupy. Práce se v teoretické části zaměřuje na rozbor funkčního generátoru a osciloskopu, dále také popisuje prostředí LabVIEW a jeho možnosti pro tvorbu virtuálního měřicího přístroje. V praktické části práce je popsána tvorba dvoukanálového virtuálního osciloskopu, který je inspirován osciloskopem Siglent série SDS1000X. Součástí práce jsou i dvě laboratorní úlohy připravené pro tento virtuální osciloskop.
This thesis is focused on the design and implementation of a virtual oscilloscope used primarily for study purposes. The virtual oscilloscope is created in LabVIEW environment. The application also includes a function generator with two outputs. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis of function generator and oscilloscope, and also describes the LabVIEW environment and its possibilities for creating a virtual measuring instrument. The practical part of the thesis describes creating of a two-channel virtual oscilloscope, which is inspired by the Siglent SDS1000X series oscilloscope. The thesis also includes two laboratory tasks prepared for this virtual oscilloscope.
Description
Citation
HOFERKOVÁ, K. Virtuální osciloskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Studentka obhájila diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděla na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO