Komunikační jednotka pro monitoring námořní přepravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývala tvorbou monitorovácí jednotky pro námořní dopravu. Cílem bylo zhodnotit současná řešení z oblasti monitorování námořní dopravy a navrhnout vlastní řešení. Navržené řešení je napájeno solárními panely a Li-Ion bateriemi. Pro odesílání dat je použito satelitní a mobilní připojení, pro získání informace o pozici je použita GPS. Jednotka je vybavena senzory pro měření teploty, vlhkosti, akcelerace, vniknutí vody do kontejneru a detektorem otevření dveří. Jednotka je odolná vůči atmosferickým vlivům panujícím na moři a je dlouhodobě provozuschopná na moři.
This thesis addressed the monitoring of maritime traffic. The aim was to evaluate current solutions in the field of maritime traffic monitoring and to design and create new solution. The proposed solution is powered by solar panels and Li-Ion batteries. For sending data, satellite and mobile connections is be used. As a source of information about position GPS is used. The monitoring unit is equipped with sensors for measuring temperature, humidity, acceleration, intrusion of into the container and a detector of the opening door. The unit is resistant to the atmospheric influences prevailing sea and is operational long-term at sea.
Description
Citation
FUČÍK, S. Komunikační jednotka pro monitoring námořní přepravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Nevlud (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: V práci student uvádí odkaz na studii [26], kde byly v průběhu přepravy kontejneru naměřeny okolní teploty v rozsahu od -29°C do +57°C? Ověřil si student, jestli navržené zařízení dokáže spolehlivě fungovat i v takovýchto teplotních extrémech? (Zvláště s ohledem na použité lithium-iontové články US18650VTC5.) Otázky komise: Jaká je životnost baterií u zařízení? Jaký je interval probouzení systému (jak často odesílá data)? Jaký je rozdíl vzhledem ke konkurenci? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO