Nové funkce klientské aplikace protokolu DNS pro účely výuky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce s názvom Nové funkcie klientskej aplikácie DNS pre účely výuky bolo zoznámiť sa s protokolmi určenými na preklad doménových mien, preskúmať už existujúcu aplikáciu clientDNS, jej zdrojové kódy a porovnať ju s podobnými existujúcimi nástrojmi, ako sú DNS Benchmark, Nslookup a Dig. Na základe vykonanej analýzy bola navrhnutá nová funkcionalita a vytýčené rôzne chyby, ktoré pôvodná aplikácia obsahovala. Po implementovaní navrhnutých funkcií a menších vylepšení bola nová verzia klienta DNS riadne otestovaná. Hlavné novinky aplikácie spočívajú v moduloch pre protokoly DNS cez TLS, Link-Local Multicast Name Resolution a novom module pre hromadné testovanie DNS serverov a doménových mien. Z vylepšení aplikácie je to hlavne nové grafické rozhranie prispôsobené pre malé aj veľké obrazovky, viacvláknová architektúra, automatický preklad a mnohé ďalšie.
The aim of this Master thesis entitled New functions of client application for DNS protocol for lectures is to gain understanding of domain name translation protocols, examine the existing clientDNS application, its source codes and compare it with similar existing tools, such as DNS Benchmark, Nslookup and Dig. Based on the performed analysis, new functionality was designed and various errors that the original application contained were identified. After implementing the proposed features and minor improvements, the new version of the DNS client app has been properly tested. The main innovations of the application consist of new modules for DNS over TLS and Link-Local Multicast Name Resolution protocols, and a new module for Mass testing of DNS servers and domain names. Minor improvements consist mainly of a new graphical interface adapted for small and large screens, multi-thread architecture, automatic translation and much more.
Description
Citation
RAMOSOVÁ, P. Nové funkce klientské aplikace protokolu DNS pro účely výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Aneta Koláčková (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. V práci popisujete případy, kdy DNS servery reagovaly různě při zaslání více dotazů najednou (kap 6.1.7). Existuje nějaká specifikace, která určuje, jak má DNS server v takovém případě reagovat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO