IoT systém pro optimalizaci spotřeby energie výrobního závodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá měřením elektrické spotřeby ve výrobním závodu Draka Kabely ve Velkém Meziříčí. Hlavní řešení problému v teoretické části je popis obecné distribuce elektrické energie v ČR, popis výrobního závodu a měření elektrické energie společně s principy regulace naměřené energie. Praktická část práce je zaměřena na implementaci měřících čidel do modelu podnikové sítě. Nastavení a zprovoznění čidel společně s možnostmi regulace spotřebované energie. Výsledek této práce bude použit ke zlepšení regulace a využití elektrické energie ve výrobním závodu.
This work deals with the measurement of electricity consumption in the production plant Draka Kabely in Velké Meziříčí. The main solution to the problem in the theoretical part is a description of the general distribution of electricity in the Czech Republic, a description of the production plant and the measurement of electricity together with the principles of regulation of measured energy. The practical part of the work is focused on the implementation of measuring sensors in the corporate network model. Setting and commissioning of sensors together with the possibilities of regulating the consumed energy. The result of this work will be used to improve the regulation and use of electricity in the production plant.
Description
Citation
ČUHEL, R. IoT systém pro optimalizaci spotřeby energie výrobního závodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dejdar (člen) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Benešl (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Otázky: Proč nebyla využito matematické predikce? Nebyla potřeba využít, firma má zakázky na 3 měsíce dopředu, s matematickým modelem nebylo pracováno. Návrh senzorové sítě - vysvětlení. Ve výrobním závodě 16 rozvoden, část je využita, část záloha. Schéma topologie bylo vytvořeno s ohledem na rozvržení strojů v hale. Bylo řešeno ve spolupráci s údržbou ve firmě. Data se zpracovávájí na serveru v Debianu, data se uchovávají po nějakou dobu. Jaký je přístup k systému? Z adresního rozsahu firmy. Přes webovou adresu. Student obhájil diplomovou práci s výhradami - E
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO