Identifikace spánkových poruch z dat aktigrafie a spánkových deníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá predikcí Parkinsonovy choroby pomocí spánkových parametrů získaných z aktigrafie a spánkových deníků. Cílem je navrhnout model strojového učení, který bude schopen poznat pacienty trpící Parkinsonovou chorobou. K trénování byla použita datová množina dodaná Fakultní nemocnicí u sv. Anny, která byla za dosažením lepších výsledků různě upravována. Následně byly tyto úpravy podle výsledků modelů zhodnoceny a na jejich bázi byly vybrány dva modely, které dosahují testovací přesnosti 85 a 82%.
This master’s thesis deals with prediction of Parkinson's disease using sleep parameters from actigraphy and sleep diaries. The goal is to design a machine learning approach, which will be able to recognize pacients suffering from Parkinson's disease. For training dataset supplied by St. Anne's University Hospital Brno was used, which was variously modified for achieving best possible results. These adjustments were evaluated according to the results of the trained models and based on these results, two models (achieving test accuracies of 85 and 82%) were selected.
Description
Citation
MOLÍK, M. Identifikace spánkových poruch z dat aktigrafie a spánkových deníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Aneta Koláčková (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. V kapitole 1.1 jsou popsány jednotlivé fáze spánku včetně jejich přibližných trvání. V součtu je to ale cca 3 hodiny, což neodpovídá průměrné době spánku. Prosím vysvětlete. S jakou teplotou se počítá, z jaké části těla je teplota snímána?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO