Brno žije na Veveří

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá revitalizací městské třídy Veveří v Brně, obnovou veřejných prostranství, doplnění dopravních vazeb, řešení otázky parkování na povrchu a v podzemí, tvorbou pěších tras, urbanistickým konceptem dostavby městské blokové struktury a architektonickým návrhem vybraných polyfunkčních domů. Nová zástavba poskytuje funkce jako bydlení, kancelářské prostory nebo služby a přispívá k obnově společenského života v řešeném území.
The diploma thesis deals with the revitalization of Veveří street in Brno, restoration of public spaces, addition of transport links, solving the issue of parking on the surface and underground, the creation of pedestrian routes, the urban concept of the completion of the city block and the architectural design of selected multifunctional buildings. The new development provides functions such as housing, office spaces or services and contributes to the renewal of social life in the area.
Description
Citation
ROUBALOVÁ, L. Brno žije na Veveří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentovala svou diplomovou práci. Následně reagovala na témata a dotazy vzešlé z posudků. Diskuse probíhala na téma urbanistických vztahů a dominant v kompozičních osách. Následující dotazy byly k dopravně-provoznímu řešení návrhu a hierarchizaci prostoru, využitelnosti území a uspořádání předprostoru Právnické fakulty MU. Studentka obecně reagovala na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO