Kulturní centrum Velké Němčice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se věnuje rekonstrukci kulturních objektů v obci Velké Němčice v tzv. části městečko. Jde o srostlici dvou objektů, které plní různé komunitní funkce. Jde o stavby postavené v době 70. – 80. let 20. století, které již nevyhovují z hlediska technického, funkčního nebo estetického. Návrh konverze objektů navazuje na fakt, že část „městečko“ nemá po radikálních zásazích v druhé polovině 20. století ucelenou podobu a stále se hledá. Návrh pracuje se současnými provozy stávajících budov a zlepšuje jejich vzájemné návaznosti a zjednodušuje jejich provoz. Hlavním cílem diplomové práce je konverze současných objektů kina, staré hasičské zbrojnice a kulturního sálu a vytvoření funkčního objektu pro komunitní využití.
The master’s thesis is focused on reconstruction of cultural buildings in town of Velké Němčice. These buildings are situated in the part of town called Městečko. The buildings were built in 70s – 80s in 20th century and nowadays they are past their technical, functional or aesthetic expiration mark. The concept idea is in lines of thinking that town square does not have a compact structure due to radical interventions in second half of 20th century and is undefined. The concept idea is working with services actually functioning within these objects and it is improving and simplifying their connectivity. The main aim of this master’s thesis is reconstruction of current objects of cinema, old fire station and culture hall and creating functioning object for the use of local community.
Description
Citation
PCHÁLEK, A. Kulturní centrum Velké Němčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Hirnšál (člen) Ing. arch. Petra Kopečková (člen) Ing. arch. Peter Mezei (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student představil diplomový projekt. Byly přečteny posudky a student zareagoval na oponentovy otázky a plynule se navázalo n odbornou rozpravu. Řešila se témata: výškové řešení dispozice a vstupu do objektu; provoz restaurace a kolize v obsluze; nedostatky v grafické prezentaci; doporučení pro orientaci a identifikaci ve městě (na návsi); byla oceněna opatření pro ekologickou výstavbu. Student se zapojoval do rozpravy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO