Autobusového nádraží v Hranicích na Moravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Autor si klade za cíl vytvoření novodobého autobusového nádraží v Hranicích na Moravě. S objektem pracuje jako se sochou. Pomocí moderních softwarů modeluje hmotu objektu jako při modelaci se sochařskou hlínou.
The author aims to create a modern bus station in Hranice na Moravě. He works with the object like a statue. Using modern software, he models the mass of the object as in modeling with sculptural clay.
Description
Citation
LEHNERT, D. Autobusového nádraží v Hranicích na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. arch. Peter Daniel, Art.D. (předseda) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. Petr Jalůvka (člen) MArch. Zdeněk Liška (člen)
Date of acceptance
Defence
- student věcně odprezentoval výsledek své diplomové práce - zadáním bylo prověřit možnosti obnovy stávajícího autobusového nádraží a Hranicích na Moravě - od širších souvislostí a teoretických východisek, přes analýzu názorně prezentoval výsledek svého bádání - otázky oponenta zodpověděl - otázky komise zodpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO