Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
V článku je rozobraný jeden príklad z Internetovej matematickej olympiády pre študentov stredných škôl, ktorý sa týka počítania pravdepodobnosti a ďalšie, s ním súvisiace príklady. Tieto príklady sú známe ako Monty Hall Problem a Two Child Problem.
Description
Citation
Kvaternion. 2021 vol. 8, č. 1-2, s. 127-134. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2021/kv21_1-2_ruzickova_web.pdf
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO