Development of lightweight structural concrete with the use of aggregates based on foam glass

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
Today, lightweight concretes with lightweight expanded aggregates (expanded clay, agloporite) are most commonly used. This paper deals with the production of lightweight concretes lightweighted with foamed glass-based aggregates. Foamed glass is a lightweight material characterised by a very good ratio of thermal insulation and mechanical properties. Foamed glass is made of approximately 90% recycled glass waste (mostly mixed), which cannot be used in any other way, as well as water glass and glycerine. When concrete is lightened with foamed glass, these concretes achieve unique properties while conserving primary aggregate resources, avoiding landfilling of glass waste and efficiently using the waste material to produce lightweight concrete with higher added value. The paper discusses the possibilities of developing lightweight structural concretes using glass foam based aggregates to achieve higher strength classes while reducing the weight and thermal conductivity of the concrete. As part of the research work, new types of lightweight concrete with a bulk density in the range of 1750 - 1930 kg/m3 and a thermal conductivity from 0.699 to 0.950 W / (m.K) were developed.
TDnes se nejčastěji používají lehké betony s lehkým expandovaným kamenivem (keramzit, agloporit). Tento příspěvek se zabývá výrobou lehkých betonů lehčených kamenivem na bázi pěnového skla. Pěnové sklo je lehký materiál vyznačující se velmi dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastností. Pěnové sklo je vyrobeno z cca 90 % recyklovaného skleněného odpadu (většinou smíšeného), který nelze jinak využít, stejně jako vodní sklo a glycerin. Když je beton vylehčován pěnovým sklem, dosahují tyto betony jedinečných vlastností a zároveň šetří primární zdroje kameniva, zabraňují skládkování skleněného odpadu a efektivně využívají odpadní materiál k výrobě lehkého betonu s vyšší přidanou hodnotou. Článek pojednává o možnostech vývoje lehkých konstrukčních betonů s použitím kameniva na bázi pěnového skla pro dosažení vyšších pevnostních tříd při snížení hmotnosti a tepelné vodivosti betonu. V rámci výzkumných prací byly vyvinuty nové typy lehkých betonů s objemovou hmotností v rozmezí 1750 – 1930 kg/m3 a tepelnou vodivostí od 0,699 do 0,950 W/(m·K).
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, vol. 1205, issue 1, p. 1-9.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1205/1/012014
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO