Development of lightweight structural concrete with the use of aggregates based on foam glass

dc.contributor.authorZach, Jiřícs
dc.contributor.authorBubeník, Jancs
dc.contributor.authorSedlmajer, Martincs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume1205cs
dc.date.accessioned2022-01-17T11:55:59Z
dc.date.available2022-01-17T11:55:59Z
dc.date.issued2021-11-23cs
dc.description.abstractToday, lightweight concretes with lightweight expanded aggregates (expanded clay, agloporite) are most commonly used. This paper deals with the production of lightweight concretes lightweighted with foamed glass-based aggregates. Foamed glass is a lightweight material characterised by a very good ratio of thermal insulation and mechanical properties. Foamed glass is made of approximately 90% recycled glass waste (mostly mixed), which cannot be used in any other way, as well as water glass and glycerine. When concrete is lightened with foamed glass, these concretes achieve unique properties while conserving primary aggregate resources, avoiding landfilling of glass waste and efficiently using the waste material to produce lightweight concrete with higher added value. The paper discusses the possibilities of developing lightweight structural concretes using glass foam based aggregates to achieve higher strength classes while reducing the weight and thermal conductivity of the concrete. As part of the research work, new types of lightweight concrete with a bulk density in the range of 1750 - 1930 kg/m3 and a thermal conductivity from 0.699 to 0.950 W / (m.K) were developed.en
dc.description.abstractTDnes se nejčastěji používají lehké betony s lehkým expandovaným kamenivem (keramzit, agloporit). Tento příspěvek se zabývá výrobou lehkých betonů lehčených kamenivem na bázi pěnového skla. Pěnové sklo je lehký materiál vyznačující se velmi dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastností. Pěnové sklo je vyrobeno z cca 90 % recyklovaného skleněného odpadu (většinou smíšeného), který nelze jinak využít, stejně jako vodní sklo a glycerin. Když je beton vylehčován pěnovým sklem, dosahují tyto betony jedinečných vlastností a zároveň šetří primární zdroje kameniva, zabraňují skládkování skleněného odpadu a efektivně využívají odpadní materiál k výrobě lehkého betonu s vyšší přidanou hodnotou. Článek pojednává o možnostech vývoje lehkých konstrukčních betonů s použitím kameniva na bázi pěnového skla pro dosažení vyšších pevnostních tříd při snížení hmotnosti a tepelné vodivosti betonu. V rámci výzkumných prací byly vyvinuty nové typy lehkých betonů s objemovou hmotností v rozmezí 1750 – 1930 kg/m3 a tepelnou vodivostí od 0,699 do 0,950 W/(m·K).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-9cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, vol. 1205, issue 1, p. 1-9.en
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/1205/1/012014cs
dc.identifier.issn1757-899Xcs
dc.identifier.other175473cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203334
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1205/1/012014cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-899X/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectFoam glassen
dc.subjectlightweight concreteen
dc.subjectcoefficient of thermal conductivity.en
dc.subjectPěnové sklo
dc.subjectlehký beton
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivosti.
dc.titleDevelopment of lightweight structural concrete with the use of aggregates based on foam glassen
dc.title.alternativeVývoj lehkého konstrukčního betonu s použitím kameniva na bázi pěnového sklacs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-175473en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.01.17 12:55:59en
sync.item.modts2022.01.17 12:16:37en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zach_2021_.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Zach_2021_.pdf