Selected aspects of edible insect rearing and consumption-A review

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Academy of Agricultural Sciences
Altmetrics
Abstract
The presented work brings a comprehensive study of edible insect farming with an impact on the environment and human health. The review focuses not only on commonly monitored parameters such as carbon footprint or feed conversion but also on waste management. It also highlights the positive and negative aspects of eating edible insect regarding human health. Compared to other livestock, the rearing of edible insect brings less environmental burden and higher environmental protection. This review aimed to summarise current knowledge and broaden the complex view of the issue.
Předkládaná práce přináší ucelenou studii o chovu jedlého hmyzu s dopadem na životní prostředí a lidské zdraví. Přehled se zaměřuje nejen na běžně sledované parametry, jako je uhlíková stopa nebo konverze krmiva, ale také na odpadové hospodářství. Zdůrazňuje také pozitivní a negativní aspekty konzumace jedlého hmyzu z hlediska lidského zdraví. Chov jedlého hmyzu přináší oproti ostatním hospodářským zvířatům menší zátěž životního prostředí a vyšší ochranu životního prostředí. Tato recenze měla za cíl shrnout současné poznatky a rozšířit komplexní pohled na danou problematiku. (strojový překlad)
Description
Citation
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. 2021, vol. 39, issue 3, p. 149-159.
https://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm?type=article&id=288_2020-CJFS
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Citace PRO