Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier in Controllable Biquadratic Band-Pass Filter

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
This paper presents the results of study on utilization of Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (ZCVCCFDITA) active element in a single purpose filtering structure. This active element has three voltage-controlled parameters (intrinsic resistance of current input, voltage gain and transconductance of output section) and is very useful for design of oscillators, signal generators and frequency filters with just one active element. In this paper, the important parameters of possible behavioural model of ZC-VCCFDITA are shown and a particular solution of the controllable bandpass filter is presented. Theoretical, calculated, simulated and moreover also measured results are mutually compared.
Článek představuje výsledky studie aktivního prvku (napětím řízeného proudového sledovače a transkonduktančního zesilovače s diferenčním vstupem) v jednoúčelové filtrační aplikaci. Tento aktivní prvek disponuje třemi napěťově řiditelnými parametry (odpor proudového vstupu, napěťový zisk a transkonduktance výstupní sekce) a je velice užitečný pro návrh oscilátorů, generátorů signálu a kmitočtových filtrů vyžadujících pouze jeden aktivní prvek. V tomto článku jsou popsány důležité parametry možného behaviorálního modelu prvku spolu s jednoduchým řešením řiditelné pásmové propusti (možná aplikace prvku). Teoretické, vypočtené, simulované a měřené výsledky jsou vzájemně porovnány.
Description
Citation
Elektronika Ir Elektrotechnika. 2016, vol. 22, issue 4, p. 32-36.
http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/15911
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO