Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je studentské centrum na Poříčí – na rohu Táborského nábřeží a ulice Vídeňské. Navrhuji zde sedmipodlažní objekt obsahující studentské bydlení, menzu, sportovní vybavenost a klidný vnitřní dvůr. Budova je řešena jasně a jednoduše. „Točí se zády“ k rušné ulici Vídeňské a otvírá se směrem k řece.
The topic of my thesis is the student center at Poříčí - on the corner Táborského nábřeží and street Vídeňská. It proposes seven-storey building containing student housing, student`s canteen, sports facilities and a calm inner courtyard. The building is addressed clearly and simply. It closes to the busy Street Vídeňská and it opens towards the River.
Description
Citation
KUBÍNOVÁ, Š. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Petr Uhlíř (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO