2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 85
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Serenčko, Igor; Galeová, Nicol; Mikulášek, David
  Cílem Bakalářského projektu bylo navrhnout zástavbu do proluky ve Valašském Meziříčí, nacházející se v blízkosti historického centra města. Konceptem je kompaktní bytová zástavba s bydlením v 2-4.np, 1.np zahrnuje parkování a komerční parter. Cílem bylo navrátit parcele její původní funkci s maximálním využitím plochy parcely.
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dumková, Tamara; Jura, Pavel; Vágner, Lukáš
  Tři navržené objekty tvoří dvě veřejná prostranství. Tato veřejná prostranství jsou vůči sobě výškově posunuta. Budovy navazují na stávající zástavbu a terénní podmínky.
 • Item
  Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Benada, Marek; Jura, Pavel; Machovský, Tomáš
  Návrh na nábřeží řeky Svratky
 • Item
  Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Stratílek, Jan; Jura, Pavel; Poslušná, Iva
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně na Poříčí. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Jedná se o objekt studentského centra a 3 dalších polyfunkčních objektů na ulici Vídeňská. Návrh reaguje na okolí, díky schématu 2 na sobě položených hmot ve tvaru písmene L jednak logicky uzavírá blok budov, jehož je součástí a zároveň svým ustoupením v 1.NP pracuje s veřejným prostorem otevřeným do ulice. Velké okno menzy, která zároveň může mimo hlavní hodiny provozu sloužit jako multifunkční společenský prostor se jako velká obrazovka obrací směrem do města a k řece.
 • Item
  Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dvořáková, Eva; Sochor, Jan; Bambuchová, Jarmila
  Navrhovaný objekt reaguje na zkosené nároží řešené parcely pootočením hmoty menzy v přízemí a objemu kolejí nad ní. Pod vyčnívající horní hmotou vzniká krytý hlavní vstup do budovy. Přízemí budovy přímo navazuje na sousedící hotel Austerlitz, vyšší podlaží ustupují od uliční fronty. Hmota kolejí zde respektuje stávající prosklené nároží v nejvyšším podlaží hotelu Austerlitz. Fasády do ulic Táborského nábřeží a Vídeňská jsou pokryté drátěným pletivem, po kterém budou růst popínavé rostliny. V místech oken do studentských pokojů budou v pletivu vytvořeny otvory. Studentské bydlení je navrženo jako mezonetové. Tyto dvoupodlažní mezonety jsou rozděleny do několika skupin zahrnujících 5 až 8 pokojů. Každá skupina má svůj vlastní “obývací pokoj” a kuchyňku.