2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 512
 • Item
  Elastohydrodynamické mazání eliptických kontaktů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Hodás, Ladislav; Hartl, Martin; Vaverka, Michal
  Hlavným ciežom tejto práce je porovnanie existujúcich rovníc pre minimálne a centrálne hrúbky elastohydrodynamického mazacieho filmu v eliptických kontaktoch medzi hladkými trecími povrchmi za ustálených, izotermických podmienok. Ďalej sú v nej rozobraté možné prístupy určenia hrúbky mazacieho filmu, ako aj overenie ich platnosti pomocou experimentu.
 • Item
  Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Komárek, Martin; Pospíšil, Jiří; Kohout, Přemysl
  Cílem této bakalářské práce bylo popsat možná opatření, které by vedly ke snížení energetické závislosti vybraného rodinného domu. Tyto opatření popsat a zhodnotit jejich efektivitu s tím, že jsme limitování částkou 300 000 Kč.
 • Item
  Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Veverka, Ivo; Kolíbal, Zdeněk; Opl, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových převodovek a způsoby jejich možných realizací v porovnání s běžnými typy převodovek.
 • Item
  Deskripce kuličkových šroubů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Strapina, Tomáš; Kolíbal, Zdeněk; Pavlík, Jan
  Tomáš Strapina Deskripce kuličkových šroubů BP, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2009, str. 34, obr. 32, přílohy 0 Bakalářské práce se se zabývá popisem funkce kuličkových šroubů.
 • Item
  Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Gašpar, Daniel; Blaťák, Ondřej; Drápal, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, popisem jednotlivých částí klimatizačního okruhu, přenosem tepla mezi kabinou automobilu a okolím, redukcí spotřeby a způsoby dosažení tohoto stavu. Dále se zabývá komfortem sezení, zejména umístěním osob v karoserii, geometrií vnitřního prostoru, tvorbou virtuálních modelů a konstrukcí sedadel.