Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem této práce není osvojení si používání nejmodernějších výpočetních programů ke stanovení této napjatosti a deformace, nýbrž naučit se prakticky využívat základních výpočtových metod obecné pružnosti a pevnosti a získání praktických zkušeností osvojením si těchto výpočtových metod.
This work deals with the stress and strain calculation as well as with the safety evaluation at the plane (2-D) frame loaded by the individual force F. The aim of this work is not acquiring the use of cutting-edge computer programs to determine the stress and deformation, but to learn how to use practically the basic calculation methods being taught at the subject Strength of materials to get practical experience with the application of these calculation methods.
Description
Citation
HRUBÝ, J. Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO