Smart City Concept, Applications and Services

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hilaris
Altmetrics
Abstract
The purpose of this article is to summarize the current state of understanding the smart city concept and to present a proposed communication platform for the development of city services.
Účelem tohoto článku je shrnout současný stav poznání města koncept inteligentní a prezentovat navrhované komunikační platformu pro rozvoj městských služeb.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO