2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 93
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kokeš, Jan; Havliš, Karel; Březovská, Markéta
  Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního bloku s budovou sokolovny. Jeho spodní část svým architektonickým výrazem navazuje na myšlenky meziválečného funkcionalismu. Část domu nad terasou zvýrazňuje nároží bloku a z pohledu z centra v siluetě nábřeží se snaží vyvážit velkou hmotu sokolovny a vytvořit s ní harmonický celek.
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Stehlík, Ondřej; Jura, Pavel; Machovský, Tomáš
  Městský dům na nábřeží v Přerově doplňuje celkovou kompozici zadané lokality. Prolomenou hmotou nároží reaguje na funkcionalistickou budovu nedalekého sokola. Toto hmotové uspořádání přináší zajímavý vnitřní prostor domu v prvních dvou patrech, kde se nachází vnitřní pasáž, obchody a kanceláře. Horní patra domu jsou určena pro bydlení.
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Steuer, Pavel; Jura, Pavel; Machovský, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Koncept je založen na vytvoření negativního nároží a vztahu místa, řeky a historického centra města. Návrh řeší vytváření nového veřejného prostoru na nároží.
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Sojáková, Táňa; Jura, Pavel; Mutina, Petr
  Nábřežní poloha s výhledem na historické hradby města a již spíše periferní poloha v Přerově se jeví jako ideální k bydlení. Respekt k okolní zástavbě. Významná sousední budova funkcionalistické sokolovny. V reakci na okolní výstavbu negativní nároží. Jednoduchá, jasně čitelná forma.
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vlčková, Marie; Jura, Pavel; Machovský, Tomáš
  Dům s pečovatelskou službou na nábřeží v Přerově. Jedná se o třípodlažní objekt s parkováním v prvním nadzemním podlaží. V prvním patře je také navržen parter se službami v podobě lékařské ordinace, kavárny a kadeřnictví. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí byty pro seniory. Byty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly lidem s omezenou schopnosti pohybu.