Automated assay of the potency of natural antioxidants using pipetting robot and spectrophotometry

Abstract
In the food industry, in the process of creating new agricultural plant products, and in the testing of anti-cancer drugs there is often a need to assay multiple samples of low molecular weight antioxidants, plant samples and foods rich in antioxidants, with minimal additional costs and low degrees of uncertainty. With these demands in mind, we decided to study the fully automated assay of antioxidants using not only automated sample measurements but also automated processing of samples and application of reagents. The automated pipetting system epMotion 5075 and the automated spectrophotometer BS 400 were chosen for the assay purposes.
V potravinářském průmyslu, v procesu vytváření nových zemědělských rostlinných produktů, a na testování anti-drogy rakoviny je často potřeba stanovení více vzorků o nízké molekulové hmotnosti antioxidanty, rostlinné vzorků a potraviny bohaté na antioxidanty, s minimálními dodatečnými náklady a nižší stupně nejistoty. s tyto požadavky na paměti, jsme se rozhodli studovat plně automatizované stanovení obsahu antioxidantů pomocí nejen automatizované měření vzorků, ale také automatizované zpracování vzorků a použití činidel automatizovaný systém pipetování epMotion 5075 a automatizované spektrofotometr BS 400 byly vybrány pro rozboru účely.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO