Anthology of Unspoken: Surreal Complexity of Mind

Abstract
Diplomová práce Anthology of Unspoken je forma osobní terapie, vyrovnávací mechanismus v podobě rozsáhlého osobního výzkumu prezentovaného formou vizuálně eklektického webu, který mapuje vnímání deprese a melancholie v rámci historického, uměleckého a částečně také vědeckého diskurzu. AoU má podobu webové stránky na pomezí archivu, a výzkumného blogu vizuálně připomínající poznámkový blok, využívající texty ve formě zápisků, “reader view” eseje a doprovodný obrazový materiál (od dobových maleb, pop kulturních referencí, emotikon atd.)Hledám tak prostředky k artikulaci a (aspoň částečnému) porozumění vlastních problémů a zároveň také odpovědi na otázky: Je deprese opravdu moderní záležitost 21. století? A proč je tak těžké o ní mluvit? Kde se vzala hanba a pocit viny, s níž je neodmyslitelně spojena? Je melancholie synonymem deprese, nebo se od sebe tyto termíny odlišují? A je deprese opravdu nemocí nebo jen mým vlastním selháním?
The diploma thesis Anthology of Unspoken is a form of personal therapy, a coping mechanism in the shape of an extensive personal research presented by visually eclectic web, which maps the perception of depression and melancholy in terms of historical, artistic, and partly academic discourse. AoU takes the form of a website on the border of an archive and a research blog, which visually reminds a notebook with the use of texts in the form of notes, reader view essays, and accompanying visual material (period paintings, pop-cultural references, emoticons etc.). This diploma thesis has two main goals. Firstly, it represents a way of finding means to articulate and at least fractionally understand my own problems. Secondly, it is a way of finding answers to the following questions: Is depression really a modern matter of the 21st century? Why is it so difficult to talk about it? Where do the shame and feeling of guilt, with which it is inextricably associated with, come from? Is melancholy synonymous with depression, or do these terms differ from each other? And is depression really a disease or is it only a sign of my own failure?
Description
Citation
HRÁDKOVÁ, J. Anthology of Unspoken: Surreal Complexity of Mind [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Petr Štěpán (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Obhajobu zahájila studentka prezentací svého diplomového projektu – webové stránce věnované osobní rešerši a interpretaci tématu deprese. V posudku vedoucího byl pozitivně vyzdvižen design webu, vizuální stránku projektu ocenil rovněž oponent práce. Diskuze se nesla v pozitivním duchu a zaměřovala se spíše na jemné nuance – otázku použitých zdrojů, autorských práv nebo dílčích prvků designu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO