Měření charakteristiky torzních stabilizátorů náprav vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik torzních stabilizátorů. Úvodní část vysvětluje funkci stabilizátoru ve vozidle a představuje různé technické možnosti stabilizace. Další část je zaměřena na výpočtovou simulaci vybraných torzních stabilizátorů. Následující části se věnují návrhu zkušebního zařízení pro měření torzních stabilizátorů v laboratoři a samotnému provedení experimentu. Závěrem je vytvořen multibody model torzního stabilizátoru pro demonstraci dosažených výsledků.
This diploma thesis deals with the measurement of the torsion stabilizer characteristics. The beginning of the thesis explains the function of a torsion stabilizer in a vehicle and introduces various technical options of stabilization. Next part is focused on computational simulation of representative stabilizers. Next parts are devoted to proposition of measuring device for torsion stabilizers in the laboratory and execution of the experiment. In the final part multibody model is created to demonstrate achieved results.
Description
Citation
HARATEK, M. Měření charakteristiky torzních stabilizátorů náprav vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Jaký vliv má navýšení klopné tuhosti přední nebo zadní nápravy na rozložení sil v kontaktu pneumatiky s vozovkou a chování vozidla při průjezdem zatáčkou? 1. Příklad, kdy přední náprava vykazuje vyšší klopnou tuhost než zadní. 2. Příklad, kdy zadní náprava vykazuje vyšší klopnou tuhost než přední. Hodnocení: Zodpovězeno 2) Autor v rešeršní práci popisuje, jak při průjezdem zatáčkou stabilizátor a jízdní pružiny ovlivňují náklon vozidla, přenáší tak klopný moment a přenos hmotnosti z vnitřního kola na vnější. Jakým způsobem přenáší zmiňovaný přenos hmotnosti, při průjezdem zatáčkou stabilizátor a jízdní pružiny? Uveďte graf, který daný průběh znázorňuje a popište jej. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Má stabilizátor vliv na jízdní komfort? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jakou funkci plní čelisťové hlavy na obrázku v prezentaci? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Mohou se projevit problémy způsobené kulovými klouby? Jak se problémy s nerovnoměrností odstraňují u převodových mechanismů? Kde na podvozku se tyto problémy mohou vyskytovat? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jak by bylo možné dále upravit MKP model? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO