Konstrukční návrh tříkolového vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie konštrukčného návrhu trojkolesového vozidla typu Tadpole. Pomocou simulácii dynamiky vozidla v programe MSC Adams Car 2019 skúma vhodnosť použitia lichobežníkovej nápravy s rôznymi výškami stredu klopenia a vplyv pozdĺžnej polohy ťažiska vozidla na jazdné vlastnosti a limity. Zvolená koncepcia trojkolesového vozidla je konštrukčne vyriešená v programe Solidworks 2016 a pevnostne skontrolovaná v MKP programe Ansys Workbench 2019.
The goal of this diploma thesis is to create structural design of reverse trike vehicle. With use of vehicle dynamics simulations in software MSC Adams Car 2019 is examining suitability of double wishbone suspension with different roll centre heights and effect of longitudinal position of Centre of mass on ride properties and limits. Selected concept of reverse trike vehicle is structurally designed using Solidworks 2016 and stress is inspected with FEM software Ansys Workbench 2019.
Description
Citation
MLYNÁR, A. Konstrukční návrh tříkolového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Jaké modely pneumatik byly použity pro multibody simulace? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jak si vysvětlujete, že i ve variantách s výrazným klopením (nízká výšková poloha roll center) vozidlo dosahuje vyšších příčných zrychlení při jízdě v zatáččce? Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Jedná se o automobilovu pneumatiku? Uvažoval jste o použití motocyklové pneumatiky? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Byly simulace prováděny se dvěma osobami ve vozidle? Jak by se mohly výsledky změnit, pokud by ve vozidle byl pouze řidič? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Jak se řeší u tříkolového vozidla brzdové okruhy? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jaké výhody a nevýhody přináší pohon přední a zadní nápravy? Hodnocení: Zodpovězeno 5) U výpočtů těhlice byl získán součinitel bezpečnosti 1,04. Myslíte, že je tato hodnota dostatečná? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Z jakého důvodu jste vybral daný rozměr trubek? Hodnocení: Zodpovězeno 7) Můžete popsat montážní postup náboje na obrázku v prezentaci? Hodnocení: Zodpovězeno 8) Jak si vysvětlujete zlom u křivky v grafu v prezentaci? Jakými parametry jste měnil výšku středu klopení? Hodnocení: Zodpovězeno 9) Jaký motor jste použil a jaká by byla jeho hmotnost? Jak je toto vozidlo bezpečné? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO