Motilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fáze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy motility leukemických buněk. Kvantitativní analýzou motility buněk v tkáňové kultuře při použití časosběrného záznamu lze získat přesný popis vykonávaného pohybu buňky a detekovat odlišnosti v jejich pohybu za různých experimentálních podmínek. První část této práce popisuje jednotlivé způsoby migrace nádorových buněk. Druhá část je věnována metodám analýzy motility buněk v tkáňové kultuře při použití časosběrného záznamu, které zahrnují pořízení snímků a jejich zpracování. Součástí této kapitoly je popsán koherencí řízený holografický mikroskop, který byl v rámci této práce využíván a pro který byla navržena vložka zajišťující přesnou a stabilní polohu jednotlivých komůrek s buňkami. Poslední část je věnována samotnému výzkumu motility leukemických buněk, která je uzavřena diskusí nad získanými výsledky. V příloze je uvedena publikovaná studie s poděkováním autorce této diplomové práce za spoluúčast ve výzkumu.
This diploma thesis deals with the issue of motility analysis in leukemia cells. An accurate description of the cell movement and the detection of differences in motility under experimental conditions can be obtained by quantitative analysis of cell motility using time-lapse recording. The first part of this work describes various types of tumor cell migraton. The second part focuses on methods of analysis of cell motility in tissue culture using time-lapse recording, which include image acquisition and processing. Part of this chapter describes a coherence-controlled holographic microscope, which was used in the practical part and for which an insert was designed to ensure the exact and stable position of the individual chambers. The last part is focused on the research of leukemic cell motility, which is concluded by a discussion of the obtained results. The appendix contains a published study included acknowledgement to the author of this diploma thesis for participation in the project.
Description
Citation
SMRČKOVÁ, Z. Motilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: konstrukční řešení držáku vzorku koherence světla Studentka otázky zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO