Motilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fáze

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo diskutováno: konstrukční řešení držáku vzorku koherence světla Studentka otázky zodpověděla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZicha, Danielcs
dc.contributor.authorSmrčková, Zuzanacs
dc.contributor.refereeŠkarková, Anetacs
dc.date.accessioned2021-06-22T06:57:30Z
dc.date.available2021-06-22T06:57:30Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy motility leukemických buněk. Kvantitativní analýzou motility buněk v tkáňové kultuře při použití časosběrného záznamu lze získat přesný popis vykonávaného pohybu buňky a detekovat odlišnosti v jejich pohybu za různých experimentálních podmínek. První část této práce popisuje jednotlivé způsoby migrace nádorových buněk. Druhá část je věnována metodám analýzy motility buněk v tkáňové kultuře při použití časosběrného záznamu, které zahrnují pořízení snímků a jejich zpracování. Součástí této kapitoly je popsán koherencí řízený holografický mikroskop, který byl v rámci této práce využíván a pro který byla navržena vložka zajišťující přesnou a stabilní polohu jednotlivých komůrek s buňkami. Poslední část je věnována samotnému výzkumu motility leukemických buněk, která je uzavřena diskusí nad získanými výsledky. V příloze je uvedena publikovaná studie s poděkováním autorce této diplomové práce za spoluúčast ve výzkumu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of motility analysis in leukemia cells. An accurate description of the cell movement and the detection of differences in motility under experimental conditions can be obtained by quantitative analysis of cell motility using time-lapse recording. The first part of this work describes various types of tumor cell migraton. The second part focuses on methods of analysis of cell motility in tissue culture using time-lapse recording, which include image acquisition and processing. Part of this chapter describes a coherence-controlled holographic microscope, which was used in the practical part and for which an insert was designed to ensure the exact and stable position of the individual chambers. The last part is focused on the research of leukemic cell motility, which is concluded by a discussion of the obtained results. The appendix contains a published study included acknowledgement to the author of this diploma thesis for participation in the project.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSMRČKOVÁ, Z. Motilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132866cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199599
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikroskopie živých buněkcs
dc.subjectmotilita leukemických buněkcs
dc.subjectkoherencí řízený holografický mikroskopcs
dc.subjectkvantitativní fázové zobrazovánícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectanalýza a interpretace datcs
dc.subjectlive cell microscopyen
dc.subjectmotility of leukemia cellsen
dc.subjectcoherence-controlled holographic microscopeen
dc.subjectquantitative phase imagingen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectdata analysis and interpretationen
dc.titleMotilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fázecs
dc.title.alternativeAnalysis of motility in leukemia cells using incoherent holographic quantitative phase imagingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-21-08:23:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132866en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:24:26en
sync.item.modts2021.11.12 16:21:24en
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.12 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132866.html
Size:
13.09 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132866.html
Collections