Koncepční návrh převodového ústrojí pro užití v elektromobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom prevodovky pre elektromobil. Prevodovka má slúžiť ako pomyselná náhrada prevodovky elektromobilu VW ID.3. Navrhovaná prevodovka má dva rýchlostné stupne. V prvej časti práce je spracovaná rozsiahla rešerš hnacieho a prevodového ústrojenstva batériových elektromobilov. Ďalšia časť zahŕňa výber koncepcie prevodovky a následne rozoberá riešenie konkrétnych konštrukčných uzlov – ozubené súkolesia, pásové brzdy (radiace komponenty jednotlivých stupňov), unášače, hriadeľ, ložiská. V závere diplomovej práce je navrhnutá dvojrýchlostná planétová prevodovka zhodnotená.
This diploma thesis deals with designing electric vehicle gearbox. Gearbox should serve as virtual replacement for actual transmission of VW ID.3 EV. Designed gearbox has two gears. In the first section there is an extensive search processed of drivetrain and transmission of battery electric vehicles. Next section contains choice of transmission concept and analyses solving of individual structural nodes – gear wheels, band breaks (components that engage individual gears), carriers, shaft, bearing. In the conclusion of diploma thesis, the two-gear planetary transmission is evaluated.
Description
Citation
KOŠÍK, M. Koncepční návrh převodového ústrojí pro užití v elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Prosím o zhodnocení koncepčních návrhů variant planetových převodovek z hlediska zvolených aspektů. Hodnocení: Zodpovězeno 2) Prosím o popsání okrajových podmínek a zatížení u pevnostní analýzy druhého unašeče. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 3) Výsledky jste posuzoval k meznímu stavu únavy? Návrh ozubení jste kontroloval taktéž? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jaké typy brzd jste uvažoval v návrhových konceptech? Jaké se v praxi využívají typy brzd? Hodnocení: Zodpovězeno 5) V současné době má kolik převodových stupňů typycký elektromobil? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Co konrétně znamená zvýšená údržba, kterou uvádíte v závěru? Hodnocení: Zodpovězeno 7) Není způsoben rozdíl použití jednostupňové a dvoustupňové převodovky i možnými variantami stejného automobilu s jiným typem pohonu? Hodnocení: Zodpovězeno 8) O kolik se sníží mechanická účinnost v planetové převodovce? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO