Možnosti prediktivní údržby pneumatických pístů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením simulačního modelu dvojčinného pneumatického pístu s mechanickou sestavou, včetně modelů snímačů, s následujícím odhadem parametrů a aproximací chování demonstračního zařízení. Dalším cílem je prezentace různých přístupů prediktivní údržby na datové sadě měřené na demonstračním zařízení. Na měřený datový soubor se aplikovaly signal-based techniky bez použití simulačního modelu a model-based metody, které vyžadují použití simulačního modelu. Výsledkem této práce je ověření možnosti monitorování stavu zařízení pomocí nainstalovaných senzorů a vyhodnocení efektivity senzorů z hlediska přesnosti a finančních nákladů.
This thesis deals with creating a simulation model of a double-acting pneumatic piston with a mechanical assembly, including the sensors models, with the following parameter estimation and approximation to the behavior of a demonstration device. Another goal is the demonstration of various Predictive Maintenance approaches on a dataset measured on a demonstration device. Applying signal-based techniques to the measured dataset without using a simulation model and a model-based method that requires the use of a simulation model. The outcome of this work is the verification of the possibility of monitoring the device's condition state, using installed sensors, and evaluating the efficiency of the sensors in terms of accuracy/cost.
Description
Citation
VORONIN, A. Možnosti prediktivní údržby pneumatických pístů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mechatronika
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) Ing. Josef Ferda (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Jaká by byla nutná údržba při nasazení navržených senzorů? (zodpovězeno) Několik otázek směřujících k lepšímu vysvětlení úlohy popisované v DP. (zodpovězeno) Pracujete se závadami senzorů? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO