Nekonvenční chladicí systémy pro Formuli Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou tepelného výmenníka s dutými vláknami pre vozidlo kategórie Formuly Student. Práca sa dá rozdeliť na tri časti. Prvá časť obsahuje rešerš z oblasti prenosu tepla a tepelných výmenníkov, druhá časť sa zaoberá tepelnými výmenníkmi s polymérovými dutými vláknami, návrhom a výrobou tepelného výmenníka pre vozidlo Formuly Student. Posledná časť sa zaoberá porovnaním polymérového výmenníka s pôvodným hliníkovým tepelným výmenníkom a zhodnotením výsledkov merania.
This master’s thesis deals with the design and manufacture of a heat exchanger with polymeric hollow fibers for a Formula Student vehicle. The work can be divided into three parts. The first part contains a review of heat transfer and heat exchangers, the second part deals with polymeric fiber heat exchangers design and manufacture of of polymeric hollow fibers heat exchanger with a heat exchanger for a Formula Student vehicle. The last part deals with the comparison of polymeric hollow fibers heat exchanger with the original aluminum heat exchanger and the evaluation of the measurement results.
Description
Citation
ONDREJKA, F. Nekonvenční chladicí systémy pro Formuli Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Pro chlazení auta jste používali ventilátory vlastního návrhu, jak je napsané na str. 29. S jakým předchozím řešením se porovnává popsaný ventilátor a jakým způsobem se dosáhlo snížení váhy o 630 g? Hodnocení: zodpovězeno 2) Podle popisu obrázku 15, je dole na něm ukázán výměník s křižmokladenou strukturou vláken, což není pravda. Co je ukázáno na tomto obrázku a čím se to liší od hotového výměníku tepla? Hodnocení: zodpovězeno Další otázky: 3) Jedna z výhod této koncepce je možnost tvarování, neuvažoval jste o změně tvaru? Hodnocení: zodpovězeno 4) Je možné využít tento koncept pro použití u chlazení pro elektromobily? Hodnocení: zodpovězeno 5) V grafu, který zobrazuje tlakou ztrátu, více vysvětlete, co jednotlivé veličiny představují. Jak jste měřil/simuloval tlakové ztráty? Hodnocení: zodpovězeno 6) Jak tyto materiály jsou odolné vůči kontaktu se současnými chladicími médii. Nejsou problematické vyšší tlaky v potrubí? Hodnocení: zodpovězeno 7) Jaké technické problémy nastávaly v průběhu výroby těchto výměníku? Hodnocení: zodpovězeno 8) Jsou tyto chladiče odolné i proti vnějšímu poškození (kamínek z vozovky)? Hodnocení: částečně zodpovězeno 9) Víte jaký je poměr teplosměnné plochy vůči celkovému objemu? Lze jej považovat za kompaktní? Hodnocení: zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO