2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 303
 • Item
  Umělá inteligence pro strategické hry
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Ščevik, Ľuboš; Matýšek, Michal; Herout, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá umelou inteligenciou pre strategické hry. Aby som mohol demonštrovať danú umelá inteligenciu, tak som vytvoril aj 2D strategickú hru v reálnom čase. Pri tvorbe umelej inteligencie sa využila metóda Monte Carlo a to tak, že sa vygenerovalo množstvo plánov pre umelú inteligenciu a následne jej protivníka. Tieto plány sa otestovanili v simulovaných bitkách a najlepší plán sa uložil a implementoval v samotnej hre. Hra, spolu s umelou inteligenciou, bola vytvorená v hernom engine Unity.
 • Item
  Nástroj pro řízení mise letky dronů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Halomi, Ivan; Beran, Vítězslav; Milet, Tomáš
  Cieľom tejto práce bolo preskúmať ako možno zjednodušiť orientáciu pilotov dronov v teréne pomocou orientačných bodov a vytvoriť užívateľské rozhranie, ktoré by to pilotovi efektívne umožňovalo ešte pred samotným letom. Navrhnuté riešenie bolo implementované do už existujúcej aplikácie. Moja práce rozšírila túto aplikáciu o možnosť efektívne vytvárať rôzne druhy orientačných bodov, vkladať ich do scény a následne pomocou nich vytvárať a ukladať spustiteľné misie.
 • Item
  Detekce kolizí v počítačové grafice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Stupka, Filip; Pečiva, Jan; Starka, Tomáš
  Tato práce se zabývá řešením detekcí kolizí triviálních matematických i komplexních objektů složené z trojúhelníkových sítí modelů v trojrozměrném prostoru. Simulace kolizí objektů je z hlediska výkonnostního velmi náročné téma a i přesto, že existují postupy a metody, jak k tomuto problému teoreticky přistoupit, ve většině případů tyto postupy jsou příliš pomalé a tedy je třeba optimalizovat a hledat alternativní řešení. U simulace kolizí je také třeba pracovat s diskrétním i spojitým časem, neboť to souvisí s tím, jak přesné kolize objektů chceme a do jisté míry musíme předpovídat pohyb určitých těles. Tato práce je tedy zaměřena na vývoj herních enginů, optimalizací a implementace kolizních algoritmů.
 • Item
  Zobrazování na "Looking Glass"
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kotáb, Dominik; Zemčík, Pavel; Milet, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zobrazování objektů z reálného světa na stereo displeji typu "Looking Glass", zařízení od firmy Looking Glass Factory Inc., jehož hlavní předností je trojrozměrné vykreslování. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace, která vytvoří za pomocí uživatele formát, který je následně umožněno na displej promítnout. První část práce představuje základy 3D zobrazování, ze kterých zařízení Looking Glass vychází. Druhou částí je realizace mobilní aplikace, která je založena na oficiální dokumentaci tohoto stereo zařízení. Výsledná aplikace pořizuje postupným snímáním v přímce videozáznam zobrazovaného objektu, přičemž aplikace ověřuje správnost snímání senzory v zařízení. Následně je možné záznam zastřihnout, stabilizovat jednotlivé pohledy na objekt a převést je na formát vyžadovaný zařízením Looking Glass. Na displeji se snímané objekty úspěšně vykreslují a vytváří trojrozměrnou iluzi. Výsledek byl realizován na mobilní systému Android.
 • Item
  Modulární cyklopočítač s bezdrátovým přenosem dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Švenk, Adam; Šimek, Václav; Strnadel, Josef
  Táto práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou cyklopočítača s bezdrôtovým prenosom dát. Prvá, teoretická, časť práce analyzuje existujúce riešenia, možnosti detekcie pohybu, spôsoby bezdrôtového prenosu dát a výber vhodných komponentov cyklopočítača. Druhá, praktická časť, sa zaoberá praktickou realizáciou cyklopočítača vrátane implementácie firmvéru.