Nástroj pro správu databáze sekvenčních typů patogenních bakterií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh a vytvoření nástroje pro správu databáze dosud známých sekvenčních typů patogenních bakterií. Základem práce je návrh převodního klíče nové techniky pro typizaci patogenních bakterií vytvořené ve spolupráci s Centrem molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Metoda je založena na překladu sekvenčních typů na příslušející melt typ. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány výhody a nevýhody nejpoužívanějších molekulárně-biologických metod a z nich vycházejících metod pro bakteriální typizaci. Další tři kapitoly pak představují návrh převodního klíče pro novou metodu, jeho implementaci do prostředí MATLAB a výsledný nástroj složený ze dvou programů. Výpočet převodního klíče je součástí prvního z programů, druhý program umožňuje zpětně vyhledat konkrétní melt a příslušný sekvenční typ, a tak snadno srovnat sekvenační a PCR data.
The objective of this bachelor thesis is to design and create a management tool for sequence types database of pathogenic bacteria. The basis of this thesis is the designing a transfer key for the new molecular technique for typing of bacteria, which was created in cooperation with Centre of Molecular Biology and Gene Therapy, Department of Internal Medicine – Haematooncology, University Hospital Brno. The new method is based on translation sequence type to appropriate melt type. In the first two chapters, the advantages and disadvantages of the most used methods in molecular biology and the most favorite typing methods are discussed. Another three chapters introduce designing of the transfer key, its implementation in the MATLAB environment and the final management tool consisted of two programmes. The first program includes transfer key computation and the second program allows particular melt type and appropriate sequence types retrieval, which is an easy way to compare sequential and PCR data.
Description
Citation
FRANTIŠOVÁ, Z. Nástroj pro správu databáze sekvenčních typů patogenních bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku: Používá se váš software k vyhodnocení vzorků v laboratoři? Je software certifikován? Ing. Smital položil otázku. Jakým způsobem se bude práce reálně využívat? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO