Odstranění hluku magnetické rezonance v nahrávkách řeči

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá odstraněním šumu v nahrávkách řeči, které byly zaznamenány v prostředí magnetické rezonance. K tomuto účelu je využita technologie Nvidia RTX Voice, VST plug-in modul Noisereduce a vlastní navržená metoda subtraktivního odhlučňování nahrávek. V rámci práce je implementován program s jednoduchým grafickým rozhraním v jazyce Python pro načtení nahrávek a následné odhlučnění pomocí navržených metod. Součástí práce je měření v prostředí magnetické rezonance dvěma mikrofony. Kvalita zpracovaných nahrávek je v rámci programu otestována pomocí metody STOI (Short-Time Objective Intelligibility Measure) a také metody subjektivní analýzy v rámci poslechových testů.
This thesis deals with the removal of noise in speech recordings that have been recorded in an MRI environment. For this purpose, the Nvidia RTX Voice technology, the VST plug-in module Noisereduce and a self-designed method of subtractive de-noising of recordings are used. A program with a simple graphical interface in Python is implemented within the work to retrieve the recordings and then de-noise them using the proposed methods. The work includes measurements in a magnetic resonance environment with two microphones. The quality of the processed recordings is tested within the program using the STOI (Short-Time Objective Intelligibility Measure) method as well as the subjective analysis method within listening tests.
Description
Citation
VRBA, F. Odstranění hluku magnetické rezonance v nahrávkách řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: 1) Jaké byste navrhoval zlepšení do budoucna pro dodatečné zvýšení kvality výsledné nahrávky? 2) Zkoumal jste jaké aspekty odšuměné řeči byly degradovány nejvíce/nejméně? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO