Technicko-ekonomické posouzení vhodnosti vybudování přečerpávací vodní elektrárny na řece Smědá

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce, je vytvoření technicko-ekonomického posouzení vhodnosti vybudování PVE Smědavský vrch. Práce obsahuje technologický návrh PVE, vyvedení výkonu elektrárny a celkové ekonomické řešení projektu s ohledem na výstavbu i provoz.
The objective of this thesis is creation of technical and economic assessment of the suitability of pumped storage hydroelectric power plant Smědavský vrch. Thesis contain's technological design, power output and whole economic solution of the project with regard to construction and business.
Description
Citation
VÁVRA, R. Technicko-ekonomické posouzení vhodnosti vybudování přečerpávací vodní elektrárny na řece Smědá [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-09
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Technicko-ekonomické posouzení vhodnosti vybudování přečerpávací vodní elektrárny na řece Smědá. S posudky vedoucího, oponenta a konzultanta seznámil komisi vedoucí práce Ing. Radil. Student odpověděl na otázky oponenta a konzultanta. V diskuzi student odpovídal na dotazy doc. Topolánka a doc. Lázničkové.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO