Přemostění přehrady

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes přehradu. Byly zpracovány 2 varianty přemostění. Vybraná varianta je spojitý nosník o třech polích. Příčný řez je tvořen komorovým průřezem s proměnnou výškou. Konstrukce má celkovou délku 156,8 m a je budována pomocí technologie letmé betonáže. Most je navržen a posouzen podle mezních stavů na dočasné a trvalé návrhové situace. Součástí práce je statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu.
The diploma thesis deals with the design of the supporting structure of a road bridge over a reservoir. Two variants of bridging were processed. The selected variant is a three span continuous beam. It is made of box girder cross section with a variable height. The structure has a total length of 156,8 m and is built using balanced cantilever method. The bridge is designed and assessed according to the limit states for temporary and permanent design situations. Structural analysis, drawing documentation and visualization of the bridge is part of the work.
Description
Citation
KUČERKA, J. Přemostění přehrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Marek Velešík - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: Ing. Nečas Jakým způsobem bude postavena spodní stavba mostní konstrukce v prostoru přehradní nádrže? Student odpověděl. Jakým způsobem byl řešen příčník? Na jaké účinky byl příčník navržen? Student odpověděl. Jak byl vyřešen detail kotevní předpínací výztuže příčníku? Student odpověděl. prof. Stráský Jakým způsobem byste zajistil stabilitu letmo betonované konzoly? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO