2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 41
 • Item
  Publikace Cholín
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Krejčová, Kristýna; Macháček, Mikuláš; Franta, Jiří
  Ve zkratce se snažím pomocí média komiksu představit unikátní místo spojené s mým dětstvím – Cholín – a nastínit jeho nezvyklou sociální strukturu. Tohoto cíle se pokouším dosáhnout jiným způsobem, než klasickým sběrem dat a jejich strukturováním. Namísto toho tvořím příběhy, založené na skutečnosti. Inspiraci získávám jak z ústního vyprávění, tak z literárních zdrojů, které byly vydány členy cholínské komunity. Paralelně s tím pracuji s tamní městskou legendou zvanou Kvakev, která se stává ústřední postavou. S její pomocí se z komiksu stává fiktivní dokumet, který balancuje mezi realitou a fantazií.
 • Item
  Post psychedelický reliéf
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Zdvořáček, Tomáš; Gabriel, Michal; Vaněk, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit sochařskou podobu řeckého Morfea. V řecké mytologii je Morfeus syn boha spánku Hypnose – je to bůh snů, zodpovědný za to, o čem a jak sníme. Morfea práce vykresluje jako “grafickou kartu spánkového konstruktu”, inteligentní entitu žijící na hraně lidského vědomí. Řekové si jej představovali jako malého hocha s křidélky na spáncích. Práce Morfea ponímá jako sloup energie zpracovávající miliardy snů současně. V rámci bakalářské práce byl vymodelován a odlit do laminátu dva a půl metru vysoký sloup, na povrchu pokrytý jemně namodelovaným reliéfem v postpsychedelickém stylu. Při hledání formálního jazyka reliéfu autor vycházel ze systému vzájemných návazností z počítačové hry Factorio.
 • Item
  SPANÍ VENKU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Bendák, Jan; Tobola, Ondřej; Tomalík, Michael
  Práce se zabývá vlivy, působícími na člověka při pobytu ve venkovním prostředí a jejich dopady na náš denní rytmus. Blíže se zaměřuje na rituál spaní venku. Snaží se o přirozené pochopení zákonitostí přírody skrze vystavení se vlivům, které na nás každodenně účinkují pod širým nebem. Roční období, počasí, světlo a další faktory jsou pro práci určujícími prvky, o které se opírá. Výsledkem pochopení a spojení těchto principů jsou venkovní struktury určené pro přespávání skupin či jednotlivců. Objekty by měly sloužit jako platforma pro vznik komunity, která bude tyto principy dále autonomně rozvíjet. Práce představuje pozitiva spaní venku, vymezit se vůči trendu neustále se zrychlující doby a poskytnout příklad, jak se pomocí vnímání přírody s touto tendencí vypořádat.
 • Item
  POHYB
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Strach, Adam; Tobola, Ondřej; Coufal, Matěj
  Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování s různými pohybovými prostředky. Výsledke práce je nová sportovní aktivita a nové sportovní náčiní.
 • Item
  The Symbolism of Colors as a Speculative-Fiction
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Špundová, Veronika; Šrámek, Jan; Bena, Julie
  Bakalářská práce je existenciální dystopickou výpovědí lidského aktéra. Je objektem, do kterého autorka – tvůrce – uživatel – aktér promítá svoje kritické vidění globalizovaného, a přece velmi lokálního světa zmítaného hned několika krizemi zároveň, v němž touží po vymanění se z antropocentrismu nebo po jeho redefinování tak, aby více respektoval širokou paletu ostatních aktérů, na kterých jsme do značné míry závislí. Pokouší se o uchopení reality z nějaké nové perspektivy, i kdyby taková perspektiva měla být pouhou imaginací, spekulativní fikcí, i kdyby se musela vychýlit z obvyklých směrů poznání a konání někam do neznáma, třeba do magického iracionálna. Formálně je předmětem bakalářské práce DIY stan ušitý z upcyklovaných textilních materiálů a vyšívaný ornamenty, symboly a organickými kresebnými výjevy, které mezi sebou utváří různorodé vztahy a narativy. Uvnitř této „outdoor svatyně“ se nachází objekt – totem stojící na stativu, na němž spočívá smartphone, který prostřednictvím aplikace přehrává tři videa zobrazující lidského aktéra v různých zvláštních surreálných situacích.